Dala Järna Last AB
Strandvägen 47
780 51 Dala-Järna

Tel 0281 - 59 53 00
Fax   0281-59 53 01
Verkstad   0281-209 30

Leif Nilsson 070 330 53 00